Τον Ιούνιο του 2018, εκπληρώσαμε έναν σημαντικό στόχο: Καταφέραμε να διεξάγουμε μία πιλοτική δοκιμή του DRAGAMIS’ σε ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο. 70 μαθητές, 8 – 12 ετών, έζησαν την εμπειρία του DRAGAMIS και, με βάση τις απαντήσεις τους σε κατάλληλα καταρτισμένα ερωτηματολόγια (που τους δόθηκαν πριν και μετά την διάδρασή τους με το DRAGAMIS), διασκέδασαν και ταυτόχρονα κατανόησαν τη σημασία του υγιεινού τρόπου ζωής καθώς και την έννοια του γλυκαιμικού ελέγχου!

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η πλειονότητα των μαθητών δεν γνώριζε για το Σακχαρώδη Διαβήτη, παρά την μεγάλη εξάπλωση της νόσου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες σε όλους τους καθηγητές και μαθητές του Σχολείου για την πολύτιμη υποστήριξή τους!